Meánscoil Gharman

Táimid mar an chéad Meánscoil lán-Ghaeilge i gContae Loch Garman agus táimid fós mar an t-aon scoil lán-Ghaeilge. Cuireann Meánscoil Gharman fáilte roimh dhaltaí ó gach uile chúlra agus roimh dhaltaí le suim san oideachas dara-leibhéal trí Ghaeilge. Táimid bródúil as comhphobal cuimsitheach, tacúil, idirnáisiúinta a chothú.

Is comhphobal gníomhach é Meánscoil Gharman, áit a foghlaimíonn agus fásann daltaí i dtimpeallacht sabháilte sláintiúil, áit a dhéantar nascanna buan a mhaireann i bhfad.

students sitting on grass outside school enjoying the weather

Fáilte go Suíomh Gréasáin Mheánscoil Gharman

D’oscail Meánscoil Gharman den chéad uair i mí Mheán Fómhair 2007 chun freastal ar riachtanais oideachais dara leibhéal Lán Ghaeilge an Chontae Loch Garman. Táimid lonnaithe i dTeach Choill an Bhrúnaigh- Brownswood, díreach taobh amuigh d’Inis Córthaidh ar an mbóthar go Loch Garman. Thosaíomar le 7  daltaí (buachaillí agus cailíní) in 2007 agus anois tá 221 daltaí anseo linn. Tagann ár ndaltai ó bhunscoileanna Béarla agus gaelscoileanna timpeall an chontae. Cuireann Meánscoil Gharman fáilte roimh dhaltaí ó gach cúlra agus i gcónaí roimh dhaltaí a bhfuil suim acu a gcuid oideachais dara-leibhéal a fháil trí Ghaeilge. Tá sé mar aidhm againn anseo oideachas den chéad scoth a chur ar fáil do gach uile scoláire a roghnaíonn freastal ar Mheánscoil Gharman. Cothaítear atmaisféar comhbhách cásmhar toisc gur scoil bheag muid. Tá aithne ag gach duine idir mhúinteoirí, dhaltaí, thuismitheoirí agus fhoireann choimhdeach na scoile ar a chéile agus bímid i gcónaí ag faire amach dá chéile. 

 

Príomhoide, Norah Harpur 

Why Choose Us

Tá sé mar aidhm againn anseo oideachas den chéad scoth a chur ar fáil do gach uile scoláire a roghnaíonn freastal ar Mheánscoil Gharman. Cothaítear atmaisféar comhbhách cásmhar toisc gur scoil bheag muid. Tá aithne ag gach duine idir mhúinteoirí, dhaltaí, thuismitheoirí agus fhoireann choimhdeach na scoile ar a chéile agus bímid i gcónaí ag faire amach dá chéile.

 

Success

Sé an aidhm atá againn anseo i Meánscoil Gharman ná forbairt pearsanta agus acadúla an dalta a threisiú ionas gur féidir lenár gcéimithe páirt iomlán a ghlacadh sa sochaí mar dhaoine aibí, freagrach agus féinmhuiníneach.

Do mhic léinn

Tá go leor ar ar fáil ar an leathnach seo chun cabhair a thabhairt duit taitneamh agus tairbhe a bhaint amach agus tú ar scoil!

three students walking through a red brick archway at Meánscoil Gharman an all Irish secondary school in wexford Ireland

Ár gComhphobal

Táimid bródúil as comhphobal cuimsitheach, tacúil, idirnáisiúinta a chothú. Tar linn agus muid ag ceiliúradh ilchineálacht, cairdeas agus cumasú inár scoil agus níos faide i gcéin!

 

 

Do thuismitheoirí

Ag an scoil seo, creidimid i gcumhacht an chomhphobail agus chomhpháirtíochta. Cuirimid an luach ar ionchuir tuismitheoirí agus caomhnóirí, agus déanaimid iarracht obair le chéile chun timpeallacht sabháilte, tacúil agus ionchuimsitheach a chur ar fáil do ghach dalta inár gcúram.

Three students in their classsroom a tMeánscoil Gharman an all Irish secondary school in wexford Ireland

Curaclam

Tuigimid gur féidir neart ceisteanna agus buairt a bheith agat, agus táimid anseo chun cabhrú leat teacht ar an eolas atá uait.

Seach Churaclaim

Táimid mar an chéad Meánscoil lán-Ghaeilge i gContae Loch Garman agus táimid fós mar an t-aon scoil lán-Ghaeilge. Seach churaclaim: Creative Schools, Ealaín, Ceol, Spórt & níos mó!

Meánscoil Gharman students making a guitar in class the instrument is blue and yellow

Tairseach Gairme

Ag ár scoil, creidimid gur féidir le gach dalta a lánacmhainneacht a shroichint agus a mbrionglóidí a chomhlíonadh. Mar chuid den chlár déantar staidéar ar bhainistiú eolais gairm bheatha, forbairt a dhéanamh ar scileanna cinnteoireachta agus scileanna tóraíochta oibre, agus tuilleadh lena chois. Tuigimid gur féidir é a bheith iomarcach saol na hoibre a leanúint, ach táimid anseo chun tacaíocht a thabhairt do dhaltaí le gach céim chun tosaigh.

Buail leis an bhfoireann

Creidimid gurb é eochair an ratha acadúil ná múinteoirí a bheith againn atá paiseanta, eolasach agus tiomnaithe chun cabhair a thabhairt d’ár ndaltaí a lánacmhainneacht a chomhlíonadh. Is daoine profisiúnta gairmiúil iad ár múinteoirí a spreagann daltaí a gcuid féidearthachtaí a bhaint amach.

Meánscoil Gharman an all Irish secondary school in wexford Ireland, the student is doing school work using technology and paper and a pen

Litríocht Digiteach

Is rud an tabhachtach i Meánscoil Gharman é litríocht digiteach. I measc ár gcuid áiseanna teicneolaíochta tá seomra ríomhaireachta, áiseanna taifid, seomra teicneolaíochta agus seomra DCG. Is féidir le daltaí a gcuid scileanna teicneolaíochta agus ríomhaireachta a fhorbairt, obair ar thionscadail Dearradh Graific agus meáin nua a inniúchadh.

seaweed tea, sustainable plants and students at Meánscoil Gharman an all Irish secondary school in wexford Ireland

Inbhuanaitheacht

I Meánscoil Gharman, is ceist tábhachtach í ceist na timpeallachta agus inbhuanaithe. Tá an Coiste Glas gníomhach ag múineadh dúinn an tábhacht a bhaineann le hathchúrsáil agus aire a thabhairt do himpeallacht na scoile.

Tionscnamh le Creative Schools

A lovely moment came in the sing off of the song ‘Tomorrow’ when the full company sang some of the song ‘As Gaeilge’ as befitting an All-Irish language Secondary School.
Brendan Keane
Enniscorthy Guardian Newspaper
Selection of Press

An Todhchaí Meánscoil Gharman

An Todhchaí. Sé an aidhm atá againn anseo i Meánscoil Gharman forbairt pearsanta agus acadúil an dalta a threisiú ionas, gur féidir lenár gcéimithe páirt iomlán a ghlacadh sa sochaí mar dhaoine aibí, freagrach agus féinmhuiníneach. Go fad téarmach tá sé mar fheidhm againn i Meánscoil Gharman cur leis na hachmhainní atá againn anseo i dTeach Choill an Bhrúnaigh ar mhaithe lenár ndaltaí. Tá an scoil lonnaithe i láthair íontach speisialta agus táimid sásta go bhfuil an deis againn cur leis na háiseanna atá againn le cabhair ón Roinn Oideachais agus úinéirí an tsuímh seo. 

Norah Harpur
Príomhoide
An Todhchaí
Sé an aidhm atá againn anseo i Meánscoil Gharman
forbairt pearsanta agus acadúil an dalta a threisiú ionas
gur féidir lenár gcéimithe páirt iomlán a ghlacadh sa sochaí
mar dhaoine aibí, freagrach agus féinmhuiníneach. 
Go fad téarmach tá sé mar fheidhm againn i Meánscoil Gharman
cur leis na hachmhainní atá againn anseo i dTeach Choill an Bhrúnaigh ar mhaithe lenár ndaltaí.
Tá an scoil lonnaithe i láthair íontach speisialta
agus táimid sásta go bhfuil an deis againn cur leis na háiseanna atá againn le cabhair ón Roinn Oideachais agus úinéirí an tsuímh seo.   
Previous slide
Next slide
Four students standing together in the doorway at Meánscoil Gharman an all Irish secondary school in wexford Ireland

Bí Linn

Tar i dteangmháil linn, agus táimid anseo chun cabhrú leat teacht ar an eolas.

Eolas
Tar i dteangmháil linn!