Meánscoil Gharman

Teagmháil : Contact

Fón+353 (053) 9235796 /  086-3838378

R-phost : meanscoil@meanscoilgharman.com

Fax : 053-9135796

Seoladh Poist : Meánscoil Gharman, Coill an Bhrúnaigh, Inis Córthaidh, Co Loch Garman 

Eircode : Y21 XW97

An Fhoireann
The Team

 Creidimid gurb í eochair an ratha acadúla ná múinteoirí a bheith againn atá paiseanta, eolasach agus tiomnaithe chun cabhair a thabhairt d’ár ndaltaí a lánacmhainneacht a chomhlíonadh.Is daoine profisiúnta gairmiúil iad ár múinteoirí a spreagann daltaí a gcuid féidearthachtaí a bhaint amach.

We believe that the key to academic success is to have teachers who are passionate, informed and dedicated to helping our students to reach their full potential. Our teachers are professional who encourage students to realise their potential.

Féáchaimis anois ar ráitisí spreagúla ón ár múinteoirí. Molann an múinteoir Norah Harper do dhaltaí an teanga Gaeilge a thacú.

“ is pas é an toideachas don todhchaí, mar is leo amárach na daoine a faigheann réidh inniú”.

Ag an am céanna luann múinteoir Stephen Johnson go bhfuil tábhacht faoi leith ag baint le staidéar a dhéanamh ar litríocht an Bhéarla.

“You discover that your longings are universal longings, that you’re not lonely and isolated from anyone. You belong.”

Is saineolaithe iad múinteoirí na scoile seo ina n-ábhair féin, agus tá siad paiseanta faoin a bheith ag roinnt a gcuid eolais lena ndaltaí. Creideann múinteoir Clár Caomhánach go dtugann “an ceol anam don chruinne, sciatháin don aigne, eitilt don samhlaíocht agus beatha do ghach rud.”

Ag an am céanna measann Danielle Dempsey gurb í an ealaín bealach chun sonas agus síocháin a fháil, ag rá “ligeann don ealaín seans duit analú le sonas difriúl”.

Dar le Edel Céitinn gurb í bunchloch na matamaitice ná scileanna a fhorbairt i bhfadhbanna a réitiú agus an saol timpeall orainn a thuiscint níos fearr.

Dainginíonn Daithí Mac Bionáid an nasc idir Éirinn agus an Spáinn, agus molann sé do dhaltaí teanga na Spáinne a fhoghlaim agus an cultúr a thuiscint níos fearr.

Ag an am céanna creideann an múinteoir Dan Mac Ghiolla Phadraig go bhfuil tabhacht agus áilleacht ag baint leis an eolaíocht, ag rá “Ní dhéanann eolaí staidéar ar an eolaíocht mar gheall go bhfuil sé úsáideach, déanann siad staidéar air mar gheall go mbaineann siad sult as”.

Tá ár múinteoirí tiomnaithe chun tacaíocht a thabhairt dá gcuid daltaí go hacadúla agus go pearsanta.

Dár le múinteoir Giliann Harpur ” gurb í an “t-oideachas an eochar chun doras órga na saoirse a shaorú”.

Ag an am céanna dar le múinteoir Dáire Ó Súird “gur bealach é an corpoideachas chun féinsmacht agus féinmhuinín a chur chun cinn”.

Tá súil againn go dtugann na ráitis seo blaiseadh duit ar phaisean agus tiomantas ár múinteoirí agus iad i mbun a gcuid obair laethúil. 

Is ionad ionspráideach í ár scoil chun foghlama, áit ar féidir le daltaí a gcuid suimeanna a iniúchadh agus a gcuid scileanna a fhorbairt.

Táimid an-bhródúil go bhfuil ard-chaighdeán bainte amach ag ár múinteoirí agus ta súil againn go bhfaigheadh tú ionspioráid as a gcuid eolais agus a gcuid díograise. 

Norah Harpur

Príomhoide & Ábhair Fraincis & Gaeilge

‘’Nuair a roghnaíonn tuismitheoirí a bpáistí a thógáil le Gaeilge, nó nuair a thugann siad an deis dóibh oideachas trí Ghaeilge a fháil, tá siad ag aistriú ó ghlúin go glúin modh smaointeoireachta agus cumarsáide Ghaelaí nach bhfuil ag aon tír eile sa domhain.

Education is the passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare for it today.’’

Cécile Breton-O’Connor

ÁbhAr Fraincis

”Tír gan teanga, tír gan anam. Ní féidir daoine, cultúr agus teanga a dhealú. Tugann an Fhraincis tuiscint dúinn ar na Francaigh agus a gcuid cultúir. Speaking another language teaches us to see with new eyes and opens new doors. La langue française appartient à tous ceux qui s’y intéressent.”

Edel Céitinn

Ábhair: Mata, Gaeilge & Stadéir Riomhaireachta

“B’fhéidir nach múineann mata dúinn conas grá a shuimiú nó fuath a chealú ach tugann sé le tuiscint dúinn go bhfuil réiteach ag gach fadhb agus gur féidir réiteach a fháil trí sár-iarracht, cleachtadh agus tuiscint.
Mar a dúirt  William Thurston, “mathematics is not about numbers, equations, computations or algorithms; it’s about understanding.” 

Danielle Dempsey

Ábhair: Ealaín Art

”Ealaín Art, also called (to distinguish it from other art forms) visual art, a visual object or experience consciously created through an expression of skill or imagination. The term art encompasses diverse media such as painting, sculpture, printmaking, drawing, decorative arts, photography, & installation.  Art is something that makes you breathe with a different kind of happiness. ”

Stephen Johnson 

Ábhair: Stair & Béarla

“Stair: Ní hé atá sa stair scéal an ama atá imithe ach an iarracht a dhéanaimid na gnéithe den am atá imithe a bhfuil spéis againn iontu a chur le chéile arís agus a léirmhíniú. The beauty studying English literature, to quote F. Scott Fitzgerald (Is) ‘You discover that your longings are universal longings, that you’re not lonely and isolated from anyone. You belong.’’

Eoin Ó hÁodha

Ábhair: Graific Theicniúil & Teicneolaiocht

“Ceann – Croí – Lámh!
(Head – Heart – Hand)
In Graphics & Technology, we think with our head, create with our hands & put our heart into it. In Graphics, we learn to think visually & communicate visually in 2D & 3D. In Technology, we learn to design and make.”

Rose Brophy

Ábhar: Fraincis

” Learning another language enables all of us to discover cultures, customs and an another way of thinking. It gives an insight in others cultures and countries where French is spoken “Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible » Antoine de Saint Exupéry (« as for the future, your task is not to foresee it but to make it possible”) 

Daithí Mac Bionáid

Ábhair: Spáinnís & Stair

”Tá an-nasc idir an Spáinn agus Irlanda. The Irish have a huge connection with Spain and we try to develop that love for all things Spanish in MSG. Our school offer an exchange programme with a school in the beautiful region of Teruel, and we help our students to communicate through the language at every opportunity. Viva el castellano.”

Clár Caomhánach 

Ábhair: Ceol & Gaeilge

“Music gives a soul to the universe, wings to the mind, flight to the imagination and life to everything” Plato

Daithí Ó Gionnáin

Ábhair: Coirpoideachas, An Pholaitíocht agus an tSochaí

“Ní hiad na daoine is láidre na daoine a bhuann, ach na daoine nach stopann a gcuid iarrachtaí nuair a chailleann siad.  The strongest people are not always the people who win, but the people who do not give up when they lose.” 

Gillian Harpur

Ábhair: Béarla & Gaeilge

“Education is the key to unlock the golden door of freedom. The capacity to learn is a gift, the ability to learn is a skill and the willingness to learn is a choice. “

Áine Ní Riagain

Ábhair: Eacnamaíocht Bhaile & Gaeilge

”Home economics, is a subject concerning human development, personal & family finances, consumer issues, housing & interior design, nutrition & food preparation, as well as textiles & apparel.”

Avril

Runaí na Scoile

”Be yourself, everyone else is already taken” Oscar Wilde

Sinéad Fitzsimons

Ábhair: Staidéir Gnó

”Business studies is an inclusive study of marketing, finance, economics, accountancy and other related subjects. It is a combination of different social sciences subjects that allow you to gain the general understanding of business management.”

Shannon De Faoite

Ábhair: OSSP, Tíreolaíocht & Reiligiún

“Religious Education focuses on developing knowledge, understanding, skills, attitudes & values to enable young people to come to an understanding of religion & its relevance to life, relationships, society & the wider world.”

Linda Farrell

Ábhair: Mat, Mata Fheidhmeach & Eolaíocht

“Maths helps us increase our problem-solving skills by making us think analytically & develop better reasoning ability.”

Antoinette Doyle

SNA

”Stand tall, stand proud know that you are unique & magnificent. You do not need the approval of others ”

Eileanóir Uí Bheoláin

Ábhair: Béarla & Gaeilge

“All the world’s a stage,
And all the men and women merely players;
They have their exits and their entrances,
And one man in his time plays many parts” Shakespeare “

Ger Mackey

Fear an Tí

”Is breá liom an Scoil.
Living the dream. ”

Orla Mahon

SNA

”If you can be anything be kind ”

Ita

Bean Ghlantacháin

”Cleaning & organising is a practice, not a project”

Elaine Nic Reamóin

Ábhair: Eolaíocht, Bitheolaíocht & Cemic

”Science as we know it today is not only the pursuit of truth and knowledge for the good of mankind but also the responsibility of mankind.”

Clíona Uí Ghionnaín

Ábhair: Eolaíocht & Mata

“Science is simply the word we use to describe a method of organising our curiosity. ”

Dan Mac Ghiolla Phadraig

Ábhair : Eolaíocht, Fisic, Mata, Mata Feidhmeach

“Science is simply common sense at its best. Scientists do not study nature because it’s useful, they study it because they delight in it and they delight in it because it’s beautiful. “

Eolas

Múinteoir, Norah Harpur,Ábhair, Fraincis, Gaeilge

Múinteoir, Cécile Breton-O’Connor, Ábhair, Fraincis

Múinteoir, Stephen Johnson ,Ábhair,  Stair & Béarla

Múinteoir, Clár Caomhánach ,Ábhair, Ceol, Gaeilge

Múinteoir,Danielle Dempsey,Ábhair,Ealaín

Múinteoir, Edel Céitinn,Ábhair, Mata, Gaeilge, Stadéir Riomhaireachta

Múinteoir, Daithí Ó Gionnáin ,Ábhair, Coirpoideachas, An Pholaitíocht agus an tSochaí

Múinteoir, Áine Ní Riagain ,Ábhair, Eacnamaíocht Bhaile, Gaeilge

Múinteoir, Linda Farrell,Ábhair,Mata

Múinteoir, Daithí Mac Bionáid ,Ábhair, Spáinnís, Stair

Múinteoir, Elaine Nic Reamóin,Ábhair, Eolaíocht, Bitheolaíocht, Cemic

Múinteoir,Clíona Uí Ghionnaín ,Ábhair,Eolaíocht, Mata

Múinteoir, Dan Mac Ghiolla Phadraig ,Ábhair,Eolaíocht, Fisic, Mata, Mata Feidhmeach.

Múinteoir,Nick De Róiste,Ábhair,Tíreolaíocht, Coirpoideachas                                                                                                                              

Múinteoir,Eileanóir Uí Bheoláin ,Ábhair, Béarla, Gaeilge

Múinteoir,Daire Ó Súird,Ábhair, Coirpoideachas

Múinteoir, Gillian Harpur,Ábhair,Béarla, Gaeilge

Múinteoir,Sinéad Fitzsimons,Ábhair,Staidéir Gnó

Múinteoir,Katie ,Ábhair, Bearla, Gaeilge

Múinteoir,Shannon De Faoite ,Ábhair,OSSP, Tíreolaíocht, Reiligiún

Múinteoir,Rose Brophy,Ábhair,Fraincis

Múinteoir,Eoin Ó hÁodha,Ábhair,Graific Theicniúil, Teicneolaiocht

Múinteoir,Jessica Ní Bhroin,Ábhair,Béarla, Gaeilge

Múinteoir,Roisín Ní Bhroin,Ábhair,Mata, Gaeilge

Múinteoir,Orla ,Ábhair, Cúntóir Riachtais Speisialta / SNA

Múinteoir,Antionette,Ábhair,Cúntóir Riachtais Speisialta / SNA

Múinteoir,Ger Mackey,Ábhair,Airíoch na Scoile

Avril,Ábhair,Runaí na Scoile

Ita ,Ábhair,Bean Ghlantacháin