Meánscoil Gharman

Teagmháil : Contact

Fón+353 (053) 9235796 /  086-3838378

R-phost : meanscoil@meanscoilgharman.com

Fax : 053-9135796

Seoladh Poist : Meánscoil Gharman, Coill an Bhrúnaigh, Inis Córthaidh, Co Loch Garman 

Eircode : Y21 XW97

Fógraí | Notices

In the event of a disruption to the school calendar or timetable, please find details here: 

The school will be closed today 22/01/24 because of disruption to ESB lines.

Eolas
Teangmháil
Contact

Beidh cruinnithe tuismitheoirí

Beidh cruinnithe tuismitheoirí ar siúl sna laethanta seo a leannas..Tosaíonn cruinnithe ag a 4.15 in. agus críochnaíonn siad ag a 6.45 in.

Parent Teacher meetings will take place on the following dates. Meetings start at 4.15 pm. and finish at 6.45pm