Meánscoil Gharman

Teagmháil : Contact

Fón+353 (053) 9235796 /  086-3838378

R-phost : meanscoil@meanscoilgharman.com

Fax : 053-9135796

Seoladh Poist : Meánscoil Gharman, Coill an Bhrúnaigh, Inis Córthaidh, Co Loch Garman 

Eircode : Y21 XW97

Foirm Iarratais na Scoile School
Application Form

Tá an t-eolas seo a leanas á lorg ag an Roinn Oideachais tríd na filleacháin bliantúil. Tá sé an-thábhachtach go gcuirfí an t-eolas ar ais gan mhoill. Go raibh maith agat.

This information is required for annual returns to the Department of Education. It is very important to complete and return this form as quickly as possible. Thank you.