Welcome to Meánscoil Gharman

Fáilte go Suíomh Idirlín Meánscoil Gharman

D'oscail Meánscoil Gharman den chéad uair i mí Mheán Fómhair 2007 chun freastal ar riachtanais oideachais dara leibhéal Lán Gheilge an Chontae Loch Garman. Táimid lonnaithe i dTeach Coill an Bhrúnaigh- Brownswood, díreach taobh amuigh d'Inis Córthaidh ar an mbóthar go Loch Garman. Thosaíomar le  7  daltaí (buachaillí agus cailíní) in 2007 agus anois tá 221 daltaí anseo linn. Tagann ár ndaltai ó bhunscoileanna Béarla agus gaelscoileanna timpeall an chontae. Cuireann Meánscoil Gharman fáilte roimh dhaltaí ó gach cúlra agus i gcónaí roimh dhaltaí a bhfuil suim acu a gcuid oideachais dara-leibhéal a fháil trí ghaeilge. Tá sé mar aidhm againn anseo oideachas den chéad scoth a chur ar fáil do gach uile scoláire a roghnaíonn freastal ar Mheánscoil Gharman. Cothaítear atmaisféar comhbhách cásmhar toisc gur scoil bheag muid. Tá aithne ag gach duine idir mhúinteoirí, daltaí, tuismitheoirí agus foireann choimhdeach na scoile ar a chéile agus bímid i gcónaí ag faire amach dá chéile.
Príomhoide, Norah Harpur

Nuacht | News

Enrollment/Conas Clárú

Clárú/How to Enroll in Meánscoil Gharman

Teagmháil | Contact Us

Our Postal address and contact details

Seoladh Poist

Meánscoil Gharman,
Coill an Bhrúnaigh
Inis Córthaidh,
Co Loch Garman

Fón, Facs & Ríomhphost

Phone: 053-9235796
Facs: 053-9135796
Mobile: 086-3838378
meanscoil@meanscoilgharman.com

Uaireanta Scoile

Monday - Friday
9.00 am - 4.00 pm
Weekend Closed