Meánscoil Gharman

Teagmháil : Contact

Fón+353 (053) 9235796 /  086-3838378

R-phost : meanscoil@meanscoilgharman.com

Fax : 053-9135796

Seoladh Poist : Meánscoil Gharman, Coill an Bhrúnaigh, Inis Córthaidh, Co Loch Garman 

Eircode : Y21 XW97

Meánscoil Gharman Fáilte go dtí ár scoil

Féach ar Ár Scoil

Tóg sraithfhéachaint ar ár gcomhphobal

Stair
History

D’oscail Meánscoil Gharman den chéad uair i mí Mheán Fómhair 2007 chun freastail ar riachtanais oideachais dara leibhéal Lán Ghaeilge an Chontae Loch Garman.

 

Táimid mar an chéad Meánscoil lán-Ghaeilge i gContae Loch Garman agus táimid fós mar an t-aon scoil lán-Ghaeilge. Táimid lonnaithe i dTeach Choill an Bhrúnaigh- Brownswood, díreach taobh amuigh d’Inis Córthaidh ar an mbóthar go Loch Garman. Thosaigh an scoil le 7 dalta  (buachaillí agus cailíní) in 2007 agus anois tá 250 daltaí anseo linn. 

Tagann ár ndaltaí ó bhunscoileanna Béarla agus Gaelscoileanna timpeall an chontae (Stundent’s from both English and Irish Primary Schools choose to study here from all over the county). Cuireann Meánscoil Gharman fáilte roimh dhaltaí ó gach uile chúlra agus roimh dhaltaí le suim san oideachas dara-leibhéal trí Ghaeilge. Príomhoide, Norah Harpur

 

An Teach

Teach Choill an Bhrúnaigh (Brownswood) Inis Córthaidh, teach a bhfuil clú agus cáil air mar scoil, ospidéal agus teach inár rugadh Eileen Gray, ailtire, dearthóir troscáin agus ceannródaí gluaiseacht ndualaíochta na hailtire. Rugadh Katherine Eileen Moray Smith ar an 9ú Lúnasa 1978 anseo i dTeach Choill an Bhrúnaigh, Inis Córthaidh.

 

Ealaíontóir ab ea a hathair, James McLaren Smith a thug tacaíocht dá hiníon an dúil a bhí aici sna hEalaíona a leanúint. Eveleen Pounden, gar-iníon de Fraincis Stuart, 10ú Earl de Moray, ab ea a máthair a bhí ainmnithe mar Lady Gray sa bhliain 1895. Scar sí lena fear chéile agus ghlac a páistí an sloinne Gray ina dhiadh sin. 

Cailín ciúin ab ea Eileen agus thaitin muintir Inis Córthaidh go mór léi. Bhí sí an- tógtha leis an nádúr, go háirithe an ceantar timpeall Inis Córthaidh. Scoilt Gray a leanbaíocht idir Teach Brownswood in Éirinn agus teach The Boltons, i Kensington, Londain. Cuireadh i láthair í mar debutante ag Pálás Buckingham i 1898. Thosaigh oideachas ealaíne tromchúiseach Gray i 1900 i Scoil Slade i Londain. Bhí grá aici sna hEalaíona, san ailtireacht agus i dearadh inti. Sa bhliain 1917, fostaíodh Gray chun árasán Rue de Lota de óstach na sochaí Juliette Lévy an athdhearadh. I measc an troscáin bhí cuid de na dearaí is cáiliúla de chuid Eileen Gray – Brick Screen, le destin, Model E1027 Side Table, Bibendum Chair.

Fuair Eileen Gray bás ar an 31 Deireadh Fómhair 1976 ag aois 98 i bPárás na Fraince, ach sula bhfuair sí bás d’ath-thóg sí a teach bán ciúbach, É.1027 agus anois tá an-chuid dá cuid oibre ar fáil in iarsmalamanna ar nós Músaem Uirbeach na hEalíona i Nua Eabhrach agus in Árd-Mhúsaem na hÉireann.

Tionscnamh le
Creative Schools

Príomhoide
Principal

D’oscail Meánscoil Gharman den chéad uair i mí Mheán Fómhair 2007 chun freastal ar riachtanais oideachais dara leibhéal Lán Ghaeilge an Chontae Loch Garman. Táimid lonnaithe i dTeach Choill an Bhrúnaigh- Brownswood, díreach taobh amuigh d’Inis Córthaidh ar an mbóthar go Loch Garman. Thosaíomar le seachtar daltaí (buachaillí agus cailíní) in 2007 agus anois tá breis agus 221 daltaí anseo linn. Tagann ár ndaltai ó bhunscoileanna Béarla agus gaelscoileanna timpeall an chontae. Cuireann Meánscoil Gharman fáilte roimh dhaltaí ó gach cúlra agus i gcónaí roimh dhaltaí a bhfuil suim acu a gcuid oideachais dara-leibhéal a fháil trí Ghaeilge. Tá sé mar aidhm againn anseo oideachas den chéad scoth a chur ar fáil do gach uile scoláire a roghnaíonn freastal ar Mheánscoil Gharman. Cothaítear atmaisféar comhbhách cásmhar toisc gur scoil bheag muid. Tá aithne ag gach duine idir mhúinteoirí, dhaltaí, thuismitheoirí agus fhoireann choimhdeach na scoile ar a chéile agus bímid i gcónaí ag faire amach dá chéile.

Príomhoide, Norah Harpur

Foireann Na Scoile
School Team

Nuair a roghnaíonn tuismitheoirí a bpáistí a thógáil le Gaeilge, nó nuair a thugann siad an deis dóibh oideachas trí Ghaeilge a fháil, tá siad ag aistriú ó ghlúin go glúin modh smaointeoireachta agus cumarsáide Ghaelaí nach bhfuil ag aon tír eile sa domhain. Education is the passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare for it today.
Norah Harpur
Príomhoide & Múinteoir Ábhair Fraincis & Gaeilge
B’fhéidir nach múineann mata dúinn conas grá a shuimiú nó fuath a chealú ach tugann sé le tuiscint dúinn go bhfuil réiteach ag gach fadhb agus gur féidir réiteach a fháil trí sár-iarracht, cleachtadh agus tuiscint. Mar a dúirt William Thurston, “mathematics is not about numbers, equations, computations or algorithms; it's about understanding.” 
Edel Céitinn
Múinteoir Ábhair Mata, Gaeilge & Stadéir Riomhaireachta
Tá an-nasc idir an Spáinn agus Irlanda. The Irish have a huge connection with Spain and we try to develop that love for all things Spanish in MSG. Our school offer an exchange programme with a school in the beautiful region of Teruel, and we help our students to communicate through the language at every opportunity. Viva el castellano.
Daithí
Mac Bionáid
Múinteoir Ábhair Spáinnís & Stair
Meánscoil Gharman an all Irish secondary school in wexford Ireland wins a sports trophy
Four students standing together in the doorway at Meánscoil Gharman an all Irish secondary school in wexford Ireland
Students smile in their school classroom before class at Meánscoil Gharman an all Irish secondary school in wexford Ireland
students at Meánscoil Gharman an all Irish secondary school in wexford Ireland

Na Daltaí

Is í an aidhm atá againn anseo i Meánscoil Gharman ná forbairt pearsanta agus acadúla an dalta a threisiú ionas gur féidir lenár gcéimithe páirt iomlán a ghlacadh sa tsochaí mar dhaoine aibí, freagrach agus féinmhuiníneach.

 

Eolas

Áiseanna
Facilities

Fáilte go dtí ár scoil agus na háiseanna iontacha atá ar fáil!
Tá ár scoil tiomnaithe chun réimse leathan d’acmhainní agus féidearachtaí a chur ar fáil do dhaltaí a thacaíonn lena gcuid forbairt pearsanta agus acadúil.

Tá súil againn go dtugann an léargas seo tuiscint ar na deiseanna dochreidte atá ar fáil d’ár ndaltaí. Táimid tiomnaithe chun timpeallacht tacúil, tarraingteach agus cumasaithe a chur ar fáil do gach dhalta, agus táimid ag súil le fáilte a chur romhat chuig ár scoil.

students with tools

Áiseanna Ealaíne
Art Facilities

Ar dtús, seo iad ár nÁiseanna Ealaíne. Tá ár seomra ealaíne córaithe go hiomlán le háith chriadóireachta in ar féidir daltaí a gcuid potaireacht cruthaitheach féin a mhúnlú. Is spás cruthaitheach é an seomra ealaíne inar féidir daltaí meáin éagsúla a chíoradh agus a gcuid cumas ealaíne a chur in iúl.

Áiseanna Eolaíochta
Science Facilities

Ansin tá ár náiseanna eolaíochta. Tá ár saotharlann agus seomra fisice feistithe leis an trealamh agus an teicneolaíocht is déanaí chun freastal ar fhoghlaim agus thuirgnimh praiticiúla. Tá ár múinteoirí eolaíochta paiseanta faoina n-ábhair agus tá siad dírithe ar chabhair a thabhairt do dhaltaí iontaisí an tsaoil nadúrtha a aimsiú.

Áiseanna Cheoil
Music Facilities

Do dhaltaí le paisean don cheol, tá seomra cheoil den scoth againn le neart uirlisí cheoil ar fáil, giotair, pianónna, ucailéilí agus drumaí. Is spás fáilteach é an seomra cheoil, áit ar féidir le daltaí a gcuid scileanna cheoil a fhorbairt, comhoibriú le daltaí eile agus iad féin a chur i láthair tríd an cheoil.

Áiseanna Teicneolaíochta
Technological Facilities

I measc ár gcuid áiseanna teicneolaíochta tá seomra ríomhaireachta, áiseanna taifid, seomra teicneolaíochta agus seomra DCG. Is féidir le daltaí a gcuid scileanna teicneolaíochta agus ríomhaireachta a fhorbairt, obair ar thionscadail Dearradh Graific agus meáin nua a inniúchadh. Do dhaltaí a bhfuil suim acu in adhmadóireacht, tá neart innill don adhmadóireacht sa seomra teicneolaíochta. Tá an spás seo lán go béal le gach áis a bheadh ag teastáil ó dhaltaí chun a gcuid tionscadail féin a chruthú, ó dhearadh go pleanáil, agus ó thógáil go críochnú.

 

Eacnamaíocht Bhaile
Home Economics

Áiseanna eacnamaíocht baile: cistín, innill fuála agus meaisín níocháin. Tá an spás seo ar fáil do na daltaí a bhfuil suim acu sa chócaireacht, fuáil, nó scileanna saolta a bhaineann le bainistiú an tí a fhoghlaim. Don féin-fhorbairt, tá leabharlann lán de leabhair ann agus is ionad é don fhoghlaim féin dírithe agus ríomh fhoghlaim. Tá ár gcomhairleoir ar fáil chun cabhair a thabhairt le ceisteanna acadúla agus pearsanta. Tugann an Ciorcal Comhrá spás tacúil do dhaltaí labhairt trí Ghaeilge chun a gcuid scileanna teanga a fheabhsú agus a bheith i dtiúin lena gcultúr Gaelach

Áiseanna Spóirt
Sports facilities

Ar deireadh, tá áiseanna spóirt den scoth againn, tá cúirt cispheile, páirc peile, agus páirc sacair san áireamh. Tá idir fhoirne cispheile agus CLG (Halla agus Peil Ghaelach) againn do dhaltaí a bhfuil suim acu i gcúrsaí spóirt agus ar mhian leo páirt a ghlacadh i lúthchleasaíocht scoile. Tá súil againn go dtabharfaidh an forbhreathnú seo ar ár n-áiseanna tuiscint duit ar na deiseanna iontacha atá ar fáil dár ndaltaí. Táimid tiomanta do thimpeallacht thacúil, tharraingteach agus cumasaithe a chur ar fáil dár ndaltaí go léir, agus táimid ag tnúth le fáilte a chur romhat chuig ár scoil.

Amlíne Éachtaí
Timeline of Events

Ár gCéad Cheoldrama riamh!

Annie

Chuir muid an ceoldrama Broadway ‘Annie’ ar stáitse ag an Athenaeum le déanaí. Chuir ár mic léinn taibhealaíona an scéal croíúil i láthair le tacaíocht ónár gceann roinne cheoil, Clare Kavanagh mar stiúrthóir ceoil, le foireann léiriúcháin den scoth agus lucht féachana díograiseacha. Táimid ag súil go mór lenár gcéad léiriú eile faoi láthair agus roinnfimid sonraí go luath!

Na Meáin
Press

Cad atá ráite fúinn
Some Press over the years
Meánscoil Gharman student makes her scientific research mark - A student in Meánscoil Garman has placed third in a national competition based around challenging young people to apply lateral thinking and logic to linguistics and foreign language puzzles ...Read more!
Three Wexford entries through to BT Young Scientist & Technology exhibition ...Students from FCJ Bunclody and Meanscoil Gharman secured entry into the finals of the initiative which is one of the most prestigious events open to students throughout the county each year....Read More!
Meánscoil Gharman receives national award for Irish language promotion -STUDENTS and teachers from Meánscoil Gharman were....Read more!
BT Young Scientist: Special Award winners 2023 - BEST PROJECT IN IRISH - Social & Behavioural Sciences – Intermediate: Clarisse Ní Chonchubhair, Sadbh Bonnington, Patrick Cox; Imscrúdú ar an Éifeacht atá ag Binaural Beats ar an gcodladh; Meanscoil Gharman..Read More!
History made at Meanscoil Loch Gharman -LEAVING Certificate 2013 was a very special occasion at Meánscoil Loch Gharman in Brownswood, just outside Enniscorthy. The first class from the school ever to take the examination assembled in the school - all nine of them...Read more!
TG4 crew films story of Eileen Gray at Brownswood House - AN ENNISCORTHY stately home turned school campus has been visited by a crew from Tile Films making a TG4 television series. 'Cé a Chónaigh i mo Theachsa' Manchán Magan visited Brownswood House, the former home of internationally renowned designer Eileen Gray....Read more!
History is made as Meánscoil Gharman stages its first school musical -THE students and staff in Meánscoil Gharman created their own bit of history recently when they staged their first ever musical in the form of the Broadway hit, ‘Annie’....Read more!
A lovely moment came in the sing off of the song ‘Tomorrow’ when the full company sang some of the song ‘As Gaeilge’ as befitting an All-Irish language Secondary School.
Brendan Keane
Enniscorthy Guardian Newspaper
A map of the world that has part of the community from Meánscoil Gharman an all Irish secondary school in wexford Ireland

Comhphobal
Community

Táimid bródúil as comhphobal cuimsitheach, tacúil, idirnáisiúinta a chothú. Is comhphobal gníomhach é Meánscoil Gharman, áit a foghlaimíonn agus fásann daltaí i dtimpeallacht sabháilte sláintiúil, áit a dhéantar nascanna buan a mhaireann i bhfad. Tar linn agus muid ag ceiliúradh ilchineálacht, cairdeas agus cumasú inár scoil agus níos faide i gcéin!Seach - Churaclaim
Extra-Curricular

Polasaithe Meánscoil Gharman
Policies

Eolas
Information

Foirmeach Meánscoil Gharman
Forms

Application Form

Uimhir RCN

Leithdháileadh Deontais Leabhar do Mhic Léinn a bhfuil Gá acu leo 2023

Book Grant 2023

Foirm Iarratais Idirbhliain

Eolas
teagmháil
Contact