Bebras

D’éirigh le Cáit Ní Bhiataigh agus Nikita Ní Chomáin-Sludds dul ar aghaidh chuig an gCraobh “Bebras” i Má Nuad. Is comórtas é seo a bhaineann le fadhbanna a réiteach agus modhanna ríomhaireachtúla. Comhghairdeas leis an mbeirt acu.