An Coiste Gaeilge

Bhí an coiste an-ghnóthach i mbliana go dtí an pointe seo. Ar an 9 Nollaig thugamar cuairt ar Bhunscoil Dhroichead an Chaisleáin chun ceol a chasadh do na ranganna uile agus carúil na Nollag a mhúineadh dóibh. Cúpla seachtain ó shin d’eagraíomar Gaeilge 24, bhí cluichí ar siúl agus ghlac formhór den chéad bhliain páirt san ócáid seo.

Ar an Máirt d’éagraíomar turas go Dún Droma, rinneamar roinnt siopadóireachta agus bhain daltaí triail as scátáil oighir.

San athbhliain beimid ag dul go dtí tithe altranais chun gníomhaíochtaí a dhéanamh leis na hothair atá ann agus an Ghaeilge a chur chun cinn sa cheantar. le hAbbie Ní Chinnéide