An Tríú hÁit sa tSeóléimneach

 

Comhghairdeas le Huan-Er Nic Ghiolla Bhríde sa tríú bliain. D’éirigh léí, mar ionadaí do Mhéanscoil Gharman, an tríú háit a bhaint amach i gcomórtas san Ionad Eachaíochta i Loch Garman ag an deireadh seachtaine.