Comórtas Náisiúnta Gairme

Tugadh cuireadh d’Fhionn Mac Siúrdán agus Niamh Nic Ghiolla Bhríde dul go dtí an Roinn Oideachais ar an 10 Bealtaine chun buaileadh leis an Aire Oideachais Richard Bruton toisc gur ghlac siad páirt i gComórtas Náisiúnta Gairme. D’éirigh le Fionn an tríú áit a bhaint amach agus fuair Niamh ardmholadh. Bhí lá speisialta ag gach duine.