Torthaí an Teastais Shóisearaigh

Comhghairdeas le lucht na hIdirbhliana a thuill a dTeastas Sóisearach ar an Aoine.

D’éirigh go han mhaith leo uilig agus tá súil againn go bhfuil siad ar fad sásta leis na torthaí.