YSI SPEAKOUT

I mbiana bhí lucht na hidirbhliana ag iarraidh eolas maidir leis “The street children of Bucharest” a scaipeadh. Chruthaigh siad an físéan seo mar chuid den tionscadal.  Chuile bhliain téann daltaí ón idirbhliain i Meánscoil Gharman go Bucharest agus is taithí saoil den scoth í. Tá súil againn go mbaineann sibh taitneamh as an bhfíséan seo.