Meánscoil Gharman

Teagmháil : Contact

Fón+353 (053) 9235796 /  086-3838378

R-phost : meanscoil@meanscoilgharman.com

Fax : 053-9135796

Seoladh Poist : Meánscoil Gharman, Coill an Bhrúnaigh, Inis Córthaidh, Co Loch Garman 

Eircode : Y21 XW97
Access This Page in English Here

Ár bPobal

Fáilte go dtí Leathnach an phobail ag Meánscoil Gharman! Táimid bródúil as comhphobal cuimsitheach, tacúil, idirnáisiúinta a chothú.

Glacann ár ndaltaí rólanna ceannaireachta ag cur fáilte roimh agus ag tacú daltaí an chéad bhlian, ag cruthú cairdeas trí imeachtaí spraíúil. Cumhachtaíonn rang na Nuálaithe Sóisialta Óga daltaí chun dul i ngleic le mórcheisteanna tabhachtachta agus gradaim a bhuachaint as a gcuid obair fiúntach. Obraíonn daltaí na hIdirbhliana go deonach i dteach altranais, ag déanamh difríocht dearfach don chomhphobal.

Trí tionscnaimh Naomh Uinseann de Pól, cruthaíonn daltaí athraithe dearfacha inár scoil agus sa cheantar máguaird. Tugann díospóireachtaí Gael Linn ardán do dhaltaí bláthú sa Ghaeilge agus a scileanna smaointeoireachta chriticiúla a fhorbairt. Soláthraímid don chomhphobal domhanda tríd an ‘Shoe Box Appeal’, ag tabhairt tacaíocht do dhaoine ar fud na cruinne. Tugann taithí oibre i Nantes na Fraince deis ar leithligh chun tumadh isteach i dteanga agus cultúr na Fraince. Glacann ár ndaltaí páirt i gcomórtas mór le rá Eolaí Óg, ag léiriú a gcuid buanna eolaíochta.

Is comhphobal gníomhach é Meánscoil Gharman, áit a foghlaimíonn agus fásann daltaí i dtimpeallacht sabháilte sláintiúil, áit a dhéantar nascanna buan a mhaireann i bhfad. Tar linn agus muid ag ceiliúradh ilchineálacht, cairdeas agus cumasú inár scoil agus níos faide i gcéin!
Access This Page in English Here

An Spáinn
Spain

Ar an 9ú lá Márta chuaigh daltaí na ranganna Spáinnise go dtí Teruel, na Spáinne ar malartú scoile. Chaith siad an chéad oíche i Madrid, áit ar bhlás siad cultúr agus bia na Spáinne. Ar aghaidh leo an chéad maidin eile go Teruel agus iad ar bís buaileadh lena gcairde Spáinneacha arís. D’fhan siad i dtithe na ndaltaí Spáinneacha ar feadh ceithre oíche agus chuir siad an aithne ar na clainne.

Tréimhse an-ghnóthach a bhí acu lán le gníomhaíochtaí spraíúla agus turais suimiúla ar nós turas go Valencia agus Albarracín, féasta áitiúla agus siúlóidí sna cnoic. Fuair daltaí na scoile deiseanna iontacha a gcuid Spáinnise a fhorbairt is a fheabhsú. Bhí brón ar na daltaí a gcuid cairde Spáinneacha a fhágáil, ach molann siad go léir an deis a thapú dul ar mhalartú Spáinné mar gur thaithí iontach a bhí ann dóibh ar fad agus tháinig siad abhaile flúirseach sa Spáinnis.

¡Regresaremos pronto!

An Rómáin
Romania

Comhphobal i mBúcairist.
Mar chuid de chlár na hIdirbhliana tugadh cuireadh do dhaltaí airgead a bhailiú d’ionad lae na bpáistí sráide i mBúcairist, An Romáin.

Picture of a building in France. Students from Meánscoil Gharman an all Irish secondary school in wexford Ireland visit.

An Fhrainc
France

Eagraímid taithí oibre sa Fhrainc in Nantes gach bliain. Bíonn deis ag daltaí na hidirbhliana fanacht le teaghlach francach ar feadh seachtaine (nó coicís más féidir). Agus iad sa Fhrainc oibríonn na daltaí le páistí in ionaid saoire do pháistí. Bíonn siad mar cheannairí agus cabhraíonn siad leis na hoibreoirí gníomhaíochtaí a eagrú do na páistí: sport, ealaín, ceol…) Sa tráthnóna, caitheann na daltaí am leis an teaghlach ag foghlaim faoi nósanna na bhFrancach. Is deis iontach í an teanga a úsáidi bhfíorchomhthéacs agus nasc a chruthú léi go deo.


Previous
Next

Ár gCéad Cheoldrama riamh!

Annie

Chuir muid an ceoldrama Broadway ‘Annie’ ar stáitse ag an Athenaeum le déanaí. Chuir ár mic léinn taibhealaíona an scéal croíúil i láthair le tacaíocht ónár gceann roinne cheoil, Clare Kavanagh mar stiúrthóir ceoil, le foireann léiriúcháin den scoth agus lucht féachana díograiseacha. Táimid ag súil go mór lenár gcéad léiriú eile faoi láthair agus roinnfimid sonraí go luath!


Read Enniscorthy Guardian Review

Students from Meánscoil Gharman an all Irish secondary school in wexford Ireland at the BT young scientist and technology exhibition

Eolaí Óg
Young Scientist

Gach bliain I Meanscoil Gharman, éiríonn le cúpla grúpa dul tríd chuig an Eolaí Óg, I mBaile Átha Cliath. Tá an t-ádh dearg linn sa scoil go bhfuil múinteoirí eolaíochta iontacha a dtugann tacaíocht agus cabhair dá gcuid daltaí. I mbliana (2023), d’éirigh le dhá fhoireann dul tríd, ‘An Fheirmeoracht Uirbeach Aon Am, Aon Áit’ agus ‘Imscrúdú ar an Éifeacht atá ag Binaural Beats ar an gCodladh’. D’éirigh le Clarisse Ní Chonchubhair, Pádraig Cox agus Sadbh Bonnington an duais don tionscadal is fearr tríd mheán na Gaeilge a bhaint amach. Bhí a dtionscadal ag féachaint ar conas gur féidir le daoine Binaural Beats a úsáid chun a gcuid codlata a fheabhsú. Is deis iontach í an Eolaí Óg agus tá an t-ádh linn an deis a bheith againn páirt a ghlacadh.


Teach Lawson
Lawson House

Déanann daltaí na hIdirbhliana obair dheonach i Lawson House, teach altranais in Inis Córthaidh, gach Déardaoin. Bíonn siad ag imirt cluichí bhoird leis na cónaitheoirí, agus ag déanamh garraíodóireacht, agus ag cruthú múrphictiur taobh amuigh. Is eispéireas iontach é seo do na cónaitheoirí agus na daltaí, toisc go mbíonn siad ag déanamh difríocht ina gcomhphobal féin, agus ag cabhrú le daoine thar timpeall orthu.


Meitheal

Gach bliain, bíonn ceathrar nó cúigear roghnaithe ón gcúigiú bliain le bheith ina gceannaire na meithle. Cabhraíonn ceannairí na meithle leis an gcéad bhliain sa scoilbhliain nua. Sa champa, déanann siad go leor imeachtaí spraíúil ar nós cluichí nó spóirt foirne ionas go bhfuil an chéad bhliain in ann meascadh lena chéile agus cairde nua a dhéanamh. Nuair a thosaíonn an scoilbhliain nua, déanann ceannairí na meithle rang amháin leo gach seachtain, chun fiosrú conas atá ag éirí leo sa mhéanscoil. Bíonn cluichí agus imeachtaí spraíúil eagraithe le haghaidh na ranganna sin. Chomh maith leis sin, téann ceannairí na meithle ar thuras leis an gcéad bhliain, i mbliana chuaigh siad chuig Jumpzone agus Páirc an Chrócaigh agus bhí lá den chéad scoth acu. Tá post ríthábhachtach ag  ceannairí na meithle agus is onóir é le bheith roghnaithe mar bhall den choiste.

Students from Meánscoil Gharman an all Irish secondary school in wexford Ireland at gael linn

GaelLinn

Díospóireachtaí. Is comórtas náisiúnta iad na díospóireachta GaelLinn a bhfuil an deis ag daltaí Meanscoil Gharman díospóireacht a dhéanamh mar fhoireann trí mheán na Gaeilge. I mbliana, d’éirigh leis an bhfoireann díospóireachta dul tríd chuig craobh na hÉireanndon chéad uair riamh i stair na scoile. Ar an bhfoireann bhí Clarisse Ní Chonchubhair (Bl4), Éire Ní Fhaoláin (Bl5) agus Gráinne Ní Ailín (Bl6), agus thug múinteoir Elaine Nic Réamoinn tacaíocht dóibh. Is deis í na díospóireachtaí scileanna cumarsáide, smaointeoireacht criticiúil agus cruthathach a fhorbairt.


YSI

Is deis iontach í an rang YSI atá curtha ar fáil don idirbhliain go bhliaintiuil. Is rang é atá stiúrtha ag na daltaí, ina roghnaíonn siad fadbh a chuireann isteach orthu. Cuireann na daltaí plean le chéile mar rang chun an fhadbh a réiteach. Tá go leor rath ag na ranganna sna craobhanna gach bliain, leis an rang i mbliaina ag buachaint an ‘Best Social Media Award’ as ucht an obair crua a bhí curtha isteach ar na meáin shóisialta, ag scapadh an scéil faoin bhfíréantacht. Is rang lán le deiseanna é, a chuireann freagracht, obair mar fhoireann , scileanna cumarsáide agus feinmhuinín chun cinn.

Students from Meánscoil Gharman an all Irish secondary school in wexford Ireland create work for the society of st vincent de paul

SVP

San idirbhliain, déanann na daltaí ‘module’ leis an carthanacht Saint Vincent de Paul, agus ina dhiaidh, bhí an deis Coiste ‘Young SVP’ a cruthú. Bhí grúpa beag ann i mbliana, seisear san idirbhliain. An misean a bhí acu ná An Scoil agus an áit timpeall orthu a fheabhsú. Cruthaigh siad cártaí do na múinteoirí, díolacháin ar son an carthanacht, agus bailiúcháin bruscar le bliain a haon chun feabhas a chur ar na háiteanna timpeall na scoile. Bhí an-spraoi acu, agus molann siad go mór d’aon duine eile páirt a ghlacadhann. Bhí an deis acu difríocht mór a dhéanamh ar scoil agus timpeall orthu.

Bailiúcháin Boscaí

Gach bliain ar scoil, eagraíonn an idirbhliain an shoebox appeal ar scoil, chun tacú leis an ShoeBox Appeal Náisiúnta.I mbliana d’éirigh linn Boscaí a bhailiú ar son eagraíochtaí ar fud an Domhan I dtíortha tríú domhanda. Is seans í an ShoeBox Appeal cabhrú le páistí ar fud an Domhan agus teacht le chéile mar phobal chun cabhrú leo.

Seiceáil amach

Tionscnamh le Creative Schools

Tionscnamh suaitheanta is ea Scoileanna Ildánacha den chlár Éire Ildánach chun cumas na cruthaitheachta i ngach leanbh a chumasú. Tá Scoileanna Ildánacha faoi threoir na Comhairle Ealaíon i gcomhpháirt leis an Roinn Oideachais agus Scileanna agus an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta. Tarraingíonn Scoileanna Ildánacha, Arts Rich Schools/Arís mar a bhí, ar thiomantais a leagadh amach sa Chairt um na hEalaíona san Oideachas.

Tá muidne agus an cúrsa oscailte go méain ar bith a úsáid chun saothar ealaíne.  Óthaobh Stair de, leanfaimíd teoracha ón roinn, I ranganna gníomhach. Bíonn turas I mbliain 5 & I mbl 6. Is iad Sí an bhrú, Gailearaí Náisiúnta na hÉireann, Gailearaí Chathair BAC, IMMA, agus Ard Mhusaem na héireann na háiteanna atá muid tar éis cuairt a thabhairt orthú go dtí se.


Eolas

Previous
Next

Seiceáil amach

Junk Kouture

Tá ár gcuid daltaí páirteach go gníomhach i dtionscnaimh athraithe aeráide ar nós an chláir idirnáisiúnta Junk Kouture. Ag obair le réimse ábhar ag smaoineamh ar an inbhuanaitheacht agus an geilleagar ciorclach ag an am céanna.Eolas