Meánscoil Gharman

Teagmháil : Contact

Fón+353 (053) 9235796 /  086-3838378

R-phost : meanscoil@meanscoilgharman.com

Fax : 053-9135796

Seoladh Poist : Meánscoil Gharman, Coill an Bhrúnaigh, Inis Córthaidh, Co Loch Garman 

Eircode : Y21 XW97

Meánscoil Gharman

Policies & forms

Meánscoil Gharman an all Irish secondary school in wexford Ireland

Foirmeacha | Forms

Application Form

Uimhir RCN

Leithdháileadh Deontais Leabhar do Mhic Léinn a bhfuil Gá acu leo 2023

Book Grant 2023

Foirm Iarratais Idirbhliain

Leabharliosta | Book List

Polasaithe | Policies

Eolas
Information