Meánscoil Gharman

Teagmháil : Contact

Fón+353 (053) 9235796 /  086-3838378

R-phost : meanscoil@meanscoilgharman.com

Fax : 053-9135796

Seoladh Poist : Meánscoil Gharman, Coill an Bhrúnaigh, Inis Córthaidh, Co Loch Garman 

Eircode : Y21 XW97

Seach-Churaclaim

Tionscnamh le Creative Schools

BL 5 & 6 Tá cúrsa nua tosaithe san Ábhar ó Mheánfhómhair 2022. Thar an dhá bhliain, rinne daltaí a scileanna ealaíne a fhorbairt sna foirmeacha ealaíne seo: 

 • Tarraingt 
 • Meáin éagsúla 
 • Cré – dealbhóireacht agus potaireacht 
 • Baitíc 
 • Prionta Líonóile 
 • Callagrafaíocht 

Agus tá na daltaí agus an cúrsa oscailte go méain ar bith a úsáid don saothar ealaíne.  Ó thaobh stair de, leanamar teoracha ón roinn sna ranganna gníomhacha. Bhí turas i mbliain a cúig agus i mblian a sé go Sí an bhrú, Gailearaí Náisiúnta na hÉireann, Gailearaí Chathair BAC, IMMA, agus Ard Mhúsaem na hÉireann.

Students from Meánscoil Gharman an all Irish secondary school in wexford visiting part of their cultural heritage as part of their creative schools initiative which is an initiative of the Arts Council and others partners
Students from Meánscoil Gharman an all Irish secondary school in wexford visiting the Hugh Lane gallery Dublin as part of their creative schools initiative which is an initiative of the Arts Council and others partners

Ealaín

Danielle Dempsey

Ábhair Ealaín Art

”Ealaín Art, also called (to distinguish it from other art forms) visual art, a visual object or experience consciously created through an expression of skill or imagination. The term art encompasses diverse media such as painting, sculpture, printmaking, drawing, decorative arts, photography, & installation.  Art is something that makes you breathe with a different kind of happiness. ”

Féach ar an Ealaín

Ealaín san IdirbhliainMeánscoil Gharman. San idirbhliain, déantar modúil ealaíne ar feadh leath na bliana Seo cuid de na tionscadail atá déanta thar na blianta, ach athraíonn na tionscadail ó bhliain go bliain 

 • Junk Kouture
 • Teidí déanta ó stocaí
 • Dealbhóireacht le cré 
 • Lampaí ó chré

Freisin, glacann an Idirbhliain páirt I dtionscadail éagsúla, Creative Engagement. Mar shampla: 

 • Gloine dhaite le Pauline Quigley, stained glass artist 
 • Saothar ealaíne déanta as cré le Mairead Stafford, artist 
 • Bodhrán making with Michael Vignoles 
 • Péintéireacht with Ciara Roche, artist
 • Cathaoir & bord cruthaithe le Bevel Furniture and Wood-working School. 
 

 

Seiceáil amach

Creative Engagement

Sa bhliain 2012, chuaigh daltaí na hIdirbhliana i dteagmháil go cruthaitheach leis an ealaíontóir Bernadette Doolan chun a marc a dhéanamh i gcré ceirmeach. Léiríonn na soithí seo atá cosúil le babhla buanna, samhlaíocht agus smaointe gach dalta. D’oibrigh siad ar a bpíosaí aonair agus a fhios acu go dtiocfaidís le chéile i mbailiúchán deiridh. Tá gach píosa chomh haonarach ann féin ach nuair a thugtar le chéile é don phíosa deiridh tugann sé fíor-chumhachtach dó. D’oibrigh na daltaí i gcré earraí cloiche agus d’úsáid siad gloiní agus fiú marmar.

Ar taispeáint ar staighre Mheánscoil Gharman.

Seiceáil amach

Junk Kouture

Tá ár gcuid daltaí páirteach go gníomhach i dtionscnaimh Athrú Aeráide ar nós an chláir idirnáisiúnta Junk Kouture. Ag obair le réimse ábhair ag smaoineamh ar an inbhuanaitheacht agus an geilleagar ciorclach ag an am céanna.

Ár gCéad Cheoldrama riamh!

Annie

Chuir muid an ceoldrama Broadway ‘Annie’ ar stáitse ag an Athenaeum le déanaí. Chuir ár mic léinn taibhealaíona an scéal croíúil i láthair le tacaíocht ónár gceann roinne cheoil, Clare Kavanagh mar stiúrthóir ceoil, le foireann léiriúcháin den scoth agus lucht féachana díograiseacha. Táimid ag súil go mór lenár gcéad léiriú eile faoi láthair agus roinnfimid sonraí go luath!

A lovely moment came in the sing off of the song ‘Tomorrow’ when the full company sang some of the song ‘As Gaeilge’ as befitting an All-Irish language Secondary School.
Brendan Keane
Enniscorthy Guardian Newspaper
Seiceáil amach

Ceol

Students at Meánscoil Gharman an all Irish secondary school in wexford Ireland play music together in the hall of the school

Clár Caomhánach 

Ábhair Ceol & Gaeilge

“Music gives a soul to the universe, wings to the mind, flight to the imagination and life to everything” Plato

Meánscoil Gharman
Tech Féile 2021

Tech Féile 2021: Ag céiliúradh ceoil agus teicneolaíochta i Meánscoil Gharman. In Ionad ADAPT in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath sheol Aire Stáit na Gaeltachta agus Spóirt, Jack Chambers T.D., Gradaim TechFéile 2021. Déirigh leis an mbanna cheoil físeán cheoil a léiriú ar Stáitse Náisiúnta.

Meánscoil Gharman Craobh Scléip Gael Linn 2020

Craobh Scléip Gael Linn 2020, Is féile cheoil agus damhsa í Scléip a reáchtálann Gael Linn gach bliain. Is ceiliúradh é ar ár dteanga, ár gcultúr agus ár gceol ar fad chun sár-thaispeántas de thallann cheoil na hÉireann a chur le chéile. Éiríonn go maith le daltaí Mheánscoil Gharman go minic i go leor catagóirí.

Amhránaíocht aonair sa stíl Pop/Rac le fuaimrian tacaíochta 
1ú áit – Daniel Furlong, Méanscoil Gharman

Gradam Scléip 2020 (Don taispeántas is fearr ar fad ag Craobh Scléip 2020)Daniel Furlong, Meánscoil Gharman

Popghrúpa/Racghrúpa 
1ú áit – ‘Camo agus na leaids’ Meánscoil Gharman

CAMO AGUS NA LEAIDS a bhí sa chéad áit sa chomórtas sinsir Popghrúpa/Racghrúpa. Matilda Ní Mhaonaigh, Rhianne Nic an tSionnaigh, Jessice Ní Fhionnáin, Cameron ‘Camo’ Allan agus Fiachra Ó Broin, Meánscoil Gharman, atá sa ghrúpa.

Spórt

Daithí Ó Gionnáin

Ábhar Coirpoideachas

” Through physical education, children learn the importance of discipline and that every child is a winner when they try their best “

Seiceáil amach

Meánscoil Gharman

Spórt

Ceapaimid gurb deis iontach é spórt cairdeas a fhorbairt, scileanna sóisialta a fheabhsú agus cuimhní deasa faoi scoil a chruthú. Tarlaíonn sé seo in atmaisféar ionchuimsiteach. Táimid den tuairim gur bónas é an bua ar an spraoi a bhaineann gach duine ó a bheith ag imirt. Is é rannpháirtíocht i nghníomhaíocht choirp ár mbun aidhm le spórt na scoile. Is toradh iontach é dúinn daoine ag fágáil na scoile agus fós suim an mhór acu sa spórt.

Cuirfimid an idé-eolaíocht seo i bhfeidhm trí na straitéisí seo chomh fada agus is féidir linn. 

 • Bíonn deis ag gach duine imirt. Níl gá ach teacht agus páirt a ghlacadh i traenáil. 
 • Bíonn iarracht déanta gach spórt a chur ar fáil do bhuachaillí agus cailíní. 
 • Tugaimid aird d’eachtraí móra a dhéanann daltaí taobh amuigh den scoil, go háirithe mion spóirt aonair. 

Faoi láthair, is iad seo na spóirt a ghlacann Méanscoil Gharman páirt ann

Buachaillí

 • Peil Gaelach 
 • Iománaíocht 
 • Lúthchleasaíocht 
 • Cispheil 
 • Rugbaí 
 • Sacar

 

Cailíní

 • Peil na mBan 
 • Cispheil 
 • Lúthchleasaíocht 
 • Rugbaí 
 • Sacar 
 • Camógaíocht

Eacnamaíocht Bhaile

Áine Ní Riagain

Ábhair Eacnamaíocht Bhaile & Gaeilge

”Home economics, is a subject concerning human development, personal & family finances, consumer issues, housing & interior design, nutrition & food preparation, as well as textiles & apparel.”

Graific Theicniúil & Teicneolaiocht

Eoin Ó hÁodha

Ábhair Graific Theicniúil & Teicneolaiocht

“Ceann – Croí – Lámh!
(Head – Heart – Hand)
In Graphics & Technology, we think with our head, create with our hands & put our heart into it. In Graphics, we learn to think visually & communicate visually in 2D & 3D. In Technology, we learn to design and make.”