Teagmháil | Contact

Seoladh Poist

Meánscoil Gharman,
Coill an Bhrúnaigh
Inis Córthaidh,
Co Loch Garman

Fón, Facs & Ríomhphost

Phone: 053-9235796
Facs: 053-9135796
Mobile: 086-3838378
meanscoil@meanscoilgharman.com

Uaireanta Scoile

Monday - Friday
9.00 am - 4.00 pm
Weekend Closed