YSI – 2015

YSI – Ag tabhairt cumhachta don Óige.

I YSI tugtar seans dár ndaltaí ceist a phlé, diospóireacht a dhéanamh agus ní áirithe a athrú ar leas an phobail.

Tá difríocht mhór idir an cúrsa seo agus cúrsaí eile – sa chúrsa seo tá an chumhacht iomlán ag na daltaí.

Cuirtear an cúrsa i gcrích faoi na teidil seo a leanas.
•cúram
•comhoibriú
• cumarsáid
• athrú

Aidhm an chúrsa:

Tugtar deis do na mic léinn athrú dearfach a dhéanamh i measc an phobail maidir le ceist a bhfuil suim acu inti nó scéal atá gar dá gcroí.

I mbliana ba é saol gníomhach na n-óg a bhí faoi chaibidil againn. Chuir daltaí na hIdirbhliana ceardlanna aclaíochta ar fáil do scoláirí na céadbhliana agus páistí atá ag freastal ar bhunscoileanna áitiúla.

Bhíomar i láthair ag ‘Speakout’ i gCill Cheannaigh, áit ar chuireamar ár dtuairimí, cinntí agus torthaí ar taispeáint.

Beidh An Taispeántas Náisiúnta ar siúl i mBaile Átha Cliath i mí na Bealtaine agus beimid ann.

YSI – Giving power to our youth.
Within YSI (Young Social Innovation), our students are facilitated to discover, discuss, debate and change a situation for the benefit of the community. 
This course is different to other courses. The students have the power to control the class.
They complete the programme under the following headings:
Care
Co-operate
Communicate
Change
The aim of the course is: 
The students get the opportunity to make a positive change in the community based on an issue close to thier hearts.
This year, we looked at active living amongst young people and introduced exercise workshops to 1st Years and the students of the local primary schools. 
We attended a Speakout in Kilkenny in which we showcased our innovation.
Also, we are attending the All-Ireland Showcase in City West Hotel in Dublin in May 2015.image (3)image (2)image (1)image (6)image (5)image (4)image (7)image (8)image (9)2012-07-11 01.17.152012-07-10 23.16.002012-07-10 23.12.25-1
[pb_builder]